درباره ما

شرکت پارس یو وی در سال 1392 توسط اساتید دانشگاه تاسیس شد . در سال 1394 دستگاه ضدعفونی آب با استفاده از اشعه ماورای بنفش توسط اساتید دانشگاه ساخته شد و در مدت کوتاهی، مراحل تولید اولیه و نهائی در پارک علم و فناوری انجام شد و در نهایت، محصول مذکور به عنوان اختراع با شماره 13945084000300095 به ثبت رسید.

 

 

فهرست