استفاده UV در پزشکی و بیمارستان ها

بدون شک محیط های بیمارستانی می توانند در صورت عدم ضد عفونی مناسب منشا عفونت های مهلک و عفونت های بیمارستانی باشند. این عفونت ها که در بسیاری موارد مقاوم به آنتی بیوتیک نیز می باشند، تهدید بزرگی علیه سلامت بیماران یا مراجعه کنندگان محسوب می شوند. اقدامات مختلفی جهت نگهداری محیط بیمارستانها از عوامل بیماریزا صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به ضد عفونی کننده های مختلف اشاره کرد. 

استفاده از لامپ های یو وی در اتاق های عمل نمونه بارزی از تاثیر غیر قابل انکار یو وی می باشد.

یک مطالعه به چاپ رسیده در مجله امریکائی کنترل عفونت نشان می‌دهد که تکنولوژی ضد‌عفونی با اشعه ماورا بنفش، حدود ۹۷٫۷ درصد پاتوژن‌ها (عوامل بیماری‌زا) در اتاق‌های عمل را از بین می‌برد و با استفاده از این طول موج می‌توان بسیاری از باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک را از بین برد.

در میان برای ضد عفونی سطوح بیمارستانی نیز دستگاه های یو وی متحرکی ساخته شده است که محیط پیرامون را بخوبی ضد عفونی می کند. در راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت ذکر شده است که استفاده از UV بهمراه پر اکسید هیدروژن منجر به افزایش ضد اسپوری بمیزان 4000 برابر نسبت به پراکسید هیدروژن تنها می شود. این فناوری می‌تواند پاکیزگی محیطی را بهبود بخشد و باعث کاهش پاتوژن‌هایی شود که می‌توانند به طور بالقوه باعث ایجاد عفونت شوند.

درحال حاضر برخی بیمارستان‌ها علاوه بر عفونت‌زدایی استاندارد شیمیایی برای نابودی باکتری‌های خطرناک احتمالی نظیر MRSA (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین) از دستگاه‌های UVC استفاده می‌کنند. این یافته‌ها مخصوص بیمارانی است که در اتاقی بستری شده اند که قبلا بیماری با عفونت ناشی از باکتری مقاوم به دارو تحت درمان بوده است. اندرسون، ۲۱ هزار بیمار را طی سالهای 2012 تا 2014 و در 9 بیمارستان مورد مطالعه قرار داد. ایشان در اینباره اعلام کرد: برخی از این میکروب‌ها می‌توانند تا مدت‌ها، حتی بعد از ترخیص بیمار دارای میکروارگانیسم از اتاق و تمیز شدن آنجا، در محیط باقی بمانند و بیمار بعدی در آن اتاق احتمالا در معرض آن قرار گیرد. محققان دریافتند در اتاق‌های خالی استفاده شده از دستگاه ساطع کننده نور UVC به مدت ۳۰ دقیقه، موج نور توانست با اختلال در DNA باکتری‌ها، آن‌ها را نابود کند.

همچنین لامپ های UV به وفور در محیط های آزمایشگاهی همانند آزمایشگاه های میکروبیولوژی و یا در محیط هائی که باید استریل و عاری از هر گونه میکروارگانیسم نگهداری شوند همانند هودهای بیولوژیک استفاده غیر قابل جایگزین دارند.

فهرست